ลงทุนน้อย

ไม่ต้อง STOCK สินค้า

ระบบแพ็คและจัดส่งสินค้าแทนคุณ

รับ Bonus คอมมิชชั่น

แพ็กเกจ MEMBER


 • 1.เห็ดหลินจือชุดเล็ก 1 ชุด

 • 2.กาแฟผสมเห็ดหลินจือเล็ก 1 กล่อง

 • 3.กระเป๋าเอกสารพร้อมคู่มือ 1 ชุด

 • 4.รับคะแนนสะสม 150 คะแนน

 • 5.รับบัตรตัวแทน

 • 6.สามารถรับตัวแทนต่อได้

แพ็กเกจ PREMIUM


 • 1.เห็ดหลินจือชุดใหญ่ 1 ชุด

 • 2.กาแฟผสมเห็ดหลินจือใหญ่ 1 กล่อง

 • 3.กระเป๋าเอกสารพร้อมคู่มือ 1 ชุด

 • 4.รับคะแนนสะสม 400 คะแนน

 • 5.รับบัตรตัวแทน

 • 6.สามารถรับตัวแทนต่อได้

แพ็กเกจ SUPPER MEMBER


 • 1.โฟมล้างหน้า 1 หลอด

 • 2.โลชั่นบํารุงผิว 1 ขวด

 • 3.ยาสีฟันสมุนไพร 1 กล่อง

 • 4.โรออน 1 ขวด

 • 5.โกโก้ผสมเห็ดหลินจือ 1 กล่อง

 • 6.กาแฟผสมเห็ดหลินจือเล็ก 1 กล่อง

 • 7.กาแฟผสมเห็ดหลินจือใหญ่ 1 กล่อง

 • 8.เห็ดหลินจือชุดเล็ก 1 ชุด

 • 9.เห็ดหลินจือชุดใหญ่ 1 ชุด

 • 10.กระเป๋าเอกสารพร้อมคู่มือ 1 ชุด

 • 11.รับคะแนนสะสม 1,565 คะแนน

 • 12.รับบัตรตัวแทน

 • 13.สามารถรับตัวแทนต่อได้

แพ็กเกจ SUPPER PREMIUM


 • 1.โฟมล้างหน้า 1 หลอด

 • 2.โลชั่นบํารุงผิว 1 ขวด

 • 3.ยาสีฟันสมุนไพร 1 กล่อง

 • 4.โรออน 1 ขวด

 • 5.โกโก้ผสมเห็ดหลินจือ 1 กล่อง

 • 6.กาแฟผสมเห็ดหลินจือใหญ่ 2 กล่อง

 • 7.เห็ดหลินจือชุดใหญ่ 2 ชุด

 • 8.กระเป๋าเอกสารพร้อมคู่มือ 1 ชุด

 • 9.รับคะแนนสะสม 1,595 คะแนน

 • 10.รับบัตรตัวแทน

 • 11.สามารถรับตัวแทนต่อได้