คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มทานเห็ดหลินจือ

สัปดาห์แรก
แนะนำให้ทาน 1 ชุด/วัน เช้า
ก่อนอาหาร
หากเป็นโรคกระเพาะ/โรคหอบหืด
แนะนำให้ทานหลังอาหาร

หากต้องการบำรุงสุขภาพแนะนำทาน 1-2 ชุด ก็เพียงพอ (โดยเพิ่มจำนวนในสัปดาห์ถัดไป)

ถ้าต้องการทานเพื่อบำบัดโรค
สามารถเพิ่มจำนวนยาในทุก ๆ สัปดาห์
แต่ละโรคมีวิธีบำบัดแตกต่างกัน
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

คำแนะนำเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เริ่มรับประทาน

สัปดาห์แรก
แนะนำให้ทาน 1 ชุด/วัน เช้า
ก่อนอาหาร
หากเป็นโรคกระเพาะ/โรคหอบหืด
แนะนำให้ทานหลังอาหาร

คำแนะนำเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เริ่มรับประทาน

หากต้องการบำรุงสุขภาพแนะนำทาน 1-2 ชุด ก็เพียงพอ (โดยเพิ่มจำนวนในสัปดาห์ถัดไป)

คำแนะนำเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เริ่มรับประทาน

ถ้าต้องการทานเพื่อบำบัดโรค
สามารถเพิ่มจำนวนยาในทุก ๆ สัปดาห์
แต่ละโรคมีวิธีบำบัดแตกต่างกัน
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

 

FC-FREEDOM Shop
BETTER LIFE & HEALTH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น