เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานการผลิต

บริษัท แด๊กซิน อินดัสทรี จำกัด ได้มั่งมั่น และพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน และการยอมรับจากสถาบันที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ