เกี่ยวกับเรา FC-FREEDOM SYSTEM

 

FC-FREEDOM.com ศูนย์จำหน่ายสินค้า ภายใต้ DAXIN (THAILAND) CO.,LTD. หรือบริษัท แด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเห็ดหลินจือรากและดอก 6 สายพันธุ์  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
-
บริษัทได้พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ  GMP, HACCP และได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้าจากองค์กรต่างๆ เช่น “ฮาลาล” และ “อย” ฯลฯ และได้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ
-
FC-FREEDOM สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ โดยเน้นการขายผ่านทางช่องออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก โดยมีระบบการเรียนรู้สำหรับสมาชิกหรือตัวแทนที่เข้ามาใหม่และเครื่องมือในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ FC-FREEDOM SYSTEM