แผนการตลาดแด๊กซิน

แผนการตลาดแด๊กซิน ธุรกิจที่เริ่มต้นง่าย ด้วยการสะสมคะแนนจากการบริโภคหรือขายสินค้าเพื่อรับโบนัสปันผล